Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY používání systému Zákaznický portál – Bršlík prodej s.r.o. (dále Zákaznický portál)

1. Obecná ustanovení.

1.1. Zákaznický portál je provozován společností Bršlík prodej s.r.o. (dále Provozovatel)

1.2. Zákaznický portál slouží k zadávání zakázek na dělení plošného materiálu, olepování hran, zdvojování desek a s tím spojenou tvorbu nářezových plánů, jejich optimalizaci, orientační výpočet spotřeby materiálu a orientační ceny.

1.3. Tyto obchodní podmínky definují zásady pro užívání Zákaznického portálu.

2. Pravidla používání systému.

2.1. Zákaznický portál může používat pouze registrovaný zákazník.

2.2. Při registraci do systému zákazník prohlašuje, že si přečetl tyto obchodní podmínky a přijímá je.

2.3. Zákaznický portál umožňuje zákazníkovi vytvářet nové zakázky, provádět optimalizace spotřeby materiálu a služeb, upravovat a vracet se k již vytvořeným zakázkám a provést objednávku zakázky.

2.4. Objednáním zakázky zákazník stvrzuje správnost zadaných údajů v objednávce.

2.5. Standardní termín výroby je do 6 pracovních dnů. V případě delšího dodacího termínu (nedostupnost materiálu nebo jiné okolnosti), bude zákazníka kontaktovat zodpovědný pracovník s náhradním termínem dodání. Pokud s novým termínem Zákazník nesouhlasí, musí zrušení zakázky provést emailem nebo osobně na prodejně do 24 hodin od kontaktu se zodpovědným pracovníkem.

3. Ostatní ustanovení

3.1. Zákazník je plně odpovědný za objednávky zadané přes svůj účet a zavazuje se k úhradě nákladů spojených s jejich realizací.

3.2. Zákazník je plně zodpovědný za zadané údaje, tj. zvolený materiál, vybrané hrany a jeho parametry, délky a šířky zadaných rozměrů dílců, počty kusů, určení směru (orientace) let či vzoru, u pracovní desky jasného textového popisu které hrany mají být ořezány.

3.3. Registrovaní zákazníci mohou bez omezení využívat Zákaznického portálu. Optimalizace provedené v Zákaznickém portálu mohou být zpracovávány jen v nářezovém centru Provozovatele

3.4. Veškeré údaje zadané do systému a optimalizace provedené v systému jsou zaznamenávány a mohou být analyzovány Provozovatelem.

3.5. Pokud jsou registrovaným uživatelem vytvářeny jen optimalizace bez následných realizací, má Provozovatel právo zrušit Zákazníkovi přístup do systému.

3.6. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat a vyrábět zakázku bez udání důvodu.

4. Platební podmínky

4.1. Zakázky musí být uhrazeny předem zálohovou platbou, a to buď v hotovosti nebo převodem na účet. Zakázka nebude zaplánována do výroby před přijetím zálohové platby. V případě uzavřené Rámcové smlouvy se platba řídí touto smlouvou.

4.2. V případě, že Zákaznický portál zobrazí cenu, u které není zřejmé, zda se jedná o cenu s či bez DPH, jedná se o cenu bez DPH.

4.3. Ceny vytvořené Zákaznickým portálem jsou cenami za standardní zpracování plošných materiálů nabízených v systému. Standardním zpracováním je myšleno – rovný řez, olepování ABS hranami, celoplošné zdvojení materiálu. Ceny za jakékoli další výrobní operace se naceňují individuálně pracovníkem dodavatele služby.

4.4. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit cenu vytvořenou systémem.

4.5. Po převzetí zpracovaného materiálu zákazníkem (objednatelem) již dodavatel (zpracovatel) nenese žádnou zodpovědnost za jakákoli mechanická poškození (škrábance, odštípnuté lamino atd.)